Levensverzekering

Met een levensverzekering spreekt u met de verzekeraar af dat die één of meer bedragen uitkeert, als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. Daarvoor betaalt u premie. Die gebeurtenis hangt af van het leven of de dood van één of meer personen.

Of en wanneer een levensverzekering tot uitkering komt, is afhankelijk van wat u hebt afgesproken met de verzekeraar. Een levensverzekering kan tot uitkering komen als:

1.                    de verzekerde in leven is op een afgesproken datum, en/of

2.                    de verzekerde overlijdt in een afgesproken periode, en/of

3.                    uw verzekering de einddatum bereikt.

Elk persoon loopt financiële risico's. U kunt uzelf afvragen wat er gebeurt als u stopt met werken. Is uw opgebouwde pensioen dan toereikend? En wat als u plots zou komen te overlijden? Kunnen uw nabestaanden de financiële consequenties dan wel dragen? Kunnen uw kinderen dan nog wel studeren?

Voor dit soort financiële risico's kunt u een levensverzekering afsluiten. De uitkering van een levensverzekering kan uw oude dag financieel net wat comfortabeler maken en kan uw nabestaanden een hoop geldzorgen besparen. Een levensverzekering kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de volgende doelen:

·                       aanvulling op uw pensioen

·                       om uw hypotheek af te lossen

·                       uw nabestaanden verzorgd achterlaten

·                       om te sparen voor toekomstige lasten

Terug naar overzicht

Corné Janssen      Zandbergen 7      5242 JB      Rosmalen      073 - 69 11 2 11      06 - 547 50 4 11

Corné Janssen
Zandbergen 7
5242 JB
Rosmalen
073 - 69 11 2 11
06 - 547 50 4 11

Webdesign Onlinq